Fiskalizacja a ochrona danych osobowych: Zgodność z regulacjami RODO

Fiskalizacja, czyli obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych, jest nieodłącznym elementem obrotu gospodarczego. Jednak wraz z wprowadzeniem RODO, konieczne stało się zabezpieczenie danych osobowych zgromadzonych i przetwarzanych przez te urządzenia. Czy proces fiskalizacji jest zgodny z regulacjami RODO? W niniejszym artykule przyjrzymy się tej problematyce i zbadamy, jakie kroki należy podjąć, aby zapewnić ochronę danych osobowych w kontekście fiskalizacji.